Webbinarium; Standard för personcentrerad vård – och sen?

Tid och plats

Tid: 2020-11-05 klockan 13:00 - 14:30

Plats: På distans - länk kommer

Ansvarig: Roshan Tofighi


Anmälningsformuläret är stängt, för sen anmälan mejla roshan.tofighi@funktionsratt.se

För att möta framtidens utmaningar behöver den svenska hälso- och sjukvården ställas om. Målet för omställningen till en God och nära vård är att främja jämlik hälsa och skapa en vård och omsorg som bättre motsvarar olika människors behov. Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som innebär att se den enskilda personen, och stärka individens delaktighet i beslut om rör den egna hälsan. Kärnan i God och nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.

Begreppet personcentrerad vård har länge varit ett förhållningssätt. Men i april 2020 antogs en europeisk standard ’Patientmedverkan i hälso- och sjukvård – Minimikrav för personcentrerad vård (CEN/TC 450)’. Den är nu också antagen i Sverige som nationell standard och är den första standarden inom området.

Men går det att standardisera ett förhållningssätt? Och hur kan en sådan standard användas? Kommer regioner och kommuner att använda sig av standarden? Vilken nytta har vi som patienter av en standardiserad personcentrerad vård?

Medverkande:

Axel Wolf, docent vid Göteborgs universitet och knuten till Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC)

Kristina Söderlund, Funktionsrätt Sveriges representant i standardiseringskommittén SIS/TK 602

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för God och nära vård på SKR

Inger Ros, förbundsordförande på Riksförbundet HjärtLung

Varmt välkommen med din anmälan till vårt webbinarium om just dessa frågor; Standard för personcentrerad vård – och sen?

Deltagande: Webbinariet är gratis och du får en länk via mejl. Du kan ställa frågor under mötet via chatt. Vi spelar in webbinariet. En länk till inspelningen kommer att finnas på vår webbplats i efterhand.

Zoom: Du kommer att få en länk till mötet senast dagen innan webbinariet.

Tillgänglighet: Funktionsrätt Sverige har ett samarbete med Södertörns Folkhögskola med ambitionen att erbjuda direkttextning.