Webbinarium: Utredningen om merkostnader i LSS-boende

Tid och plats

Tid: 2021-04-21 klockan 15:00 - 17:00

Plats: Digitalt via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan.

Ansvarig: Mikael Klein


Nyligen avslutades utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS. Den 22 mars överlämnade utredningen sitt betänkande till regeringen.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202114/

Många som bor i exempelvis gruppbostad, drabbas idag av kraftiga hyror eftersom Hyreslagen ligger till grund för hyran. Det innebär att gemensamma utrymmen kan räknas in som hyresgrundande. Samtidigt saknar de flesta boende en egen förvärvsinkomst, många lever livslångt med väldigt låga inkomster.

Utredningen som letts av Carina Sammeli, föreslår olika åtgärder för att förbättra förutsättningarna. Bland annat föreslås ett helt nytt statligt individuellt bidrag. Utredningen föreslår också en ny investeringsfond som ska underlätta för kommuner att planera nybyggnation av LSS-boenden. Från funktionsrättsrörelsen har några personer ingått som experter i utredningen: Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, Harald Strand, FUB, Maria Sivall, Autism och Aspergerförbundet. Harald och Maria medverkar på webbinariet och ger sina reflektioner av utredningens förslag.

I juni 2020, när utredningen var nytillsatt, anordnade vi ett webbinarium med utredaren Carina Sammeli och utredningens sekretariat. Nu när utredningen är klar, bjuder vi återigen in till ett öppet webbinarium för att få del av förslagen och för att diskutera den kommande remisshanteringen av betänkandet. Kanske också att diskutera hur vi driver andra viktiga frågor vidare, som inte har legat i utredningens direktiv och därför är fortsatt olösta.

 

Medverkande:

Carina Sammeli, särskild utredare och kommunstyrelsens ordförande i Luleå

Karin Flyckt, Socialstyrelsen, som ingått i utredningens sekretariat.

 

Hålltider:

15.00 Incheckning, välkommen, få tekniken att funka

15.15 Presentation av betänkandet och utredningens förslag

16.00 Paus

16.15 Diskussion om förslagen inför kommande remisshantering

17.00 Avslutning