Webbinarium WorldPride: ”Vi förväntas inte ha en sexualitet”

Tid och plats

Tid: 2021-08-16 klockan 08:30 - 09:30

Plats: Online

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige och RFSU


Unik kartläggning om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning!

Vi presenterar en ny kartläggning om den sexuella hälsan för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar.
Funktionsrätt Sverige och RFSU har genomfört två enkätstudier med över tvåtusen svaranden och samlat in personliga erfarenheter genom bland annat intervjuer.
Undersökningen är den första större kvantitativa mätningen av sexuell och reproduktiv rättigheter bland målgrupperna. Enkätresultaten visar brådskande resultat rörande våldsutsatthet, sexuell ohälsa och brist på stöd kring föräldraskap etcetera.
Under seminariet delar vi resultaten med er och talar om steget vidare i arbetet för att förbättra den sexuella hälsan hos målgrupperna.
Arbetet är en del i det treåriga projektet ”Min sexualitet – min rätt” som finansieras av Arvsfonden.

NÄR?

Måndag den 26:e augusti kl. 08:30-09:30

VAR?

Seminariet kommer ske digitalt och livesändas på WorldPride:s hemsida.
Så här gör du för att titta på seminariet:
1. Registrera dig hos WorldPride på https://invitepeople.com/events/2335d920cfb28a
2. Klicka på länken du får via mejl för att komma åt hela programmet.
3. Under ”Sessions” hittar du alla programpunkter. Du kan bläddra eller söka efter en specifik programpunkt.
4. När seminariet ska börja, surfa in på programpunktens egna sida och klicka på den lila knappen ”Join session”.
Det här seminariet kommer du också åt via följande länk när du är i inloggat läge: https://invitepeople.com/seminars/28625
Seminariet är på svenska och kommer teckenspråkstolkas.