Sjukförsäkringen är oförenlig med Funktionsrättskonventionen – är en ljusning på gång?

Tid och plats

Tid: 2021-10-27 klockan 08:30 - 09:45

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Annica Nilsson

Sista anmälningsdag: är den 25 oktober 2021


OBS! Vi tar inte längre emot anmälningar via kalendariet!
Om du vill få mer information om webbinariet kan du kontakta annica.nilsson@funktionsratt.se.

Funktionsrättsrörelsen har länge larmat om att sjukförsäkringen inte fungerar. Människor som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning utförsäkras skoningslöst och hänvisas till försörjningsstöd. De som kunnat arbeta litet eller inget alls, men som kommer igenom sjukförsäkringens nålsöga, hamnar i livslång fattigdom på grund av ersättningsnivåer som under lång tid halkat efter. Det här är inte förenligt med Funktionsrättskonventionen som förbinder Sverige att vidta åtgärder som tillgodoser en tillfredsställande levnadsstandard och ständigt höjda levnadsvillkor. Detta konstateras också i rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen.

På senare tid har vi kunnat hoppas på en ljusare framtid. Utredningen En trygg sjukförsäkring har levererat förslag i rätt riktning, det har också Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. Förutom att konkreta förslag från En trygg sjukförsäkring i höst finns på riksdagens bord, rymmer budgetpropositionen också förslag som direkt förbättrar ekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, däribland förslag om höjd garantinivå och att personer med sjuk- och aktivitetsersättning inte ska betala mer i skatt än löntagare eller ålderspensionärer. Men vad säger riksdagspartierna om de aktuella förslagen? Och närmar sig förslagen de rekommendationer som civilsamhället ställt upp i nyss nämnda rapport?

Välkommen till ett panelsamtal som lyfter dagens problem, vad som behöver göras, men som också syftar till att klargöra hur de olika riksdagspartierna ställer sig till de förslag som ska fattas beslut om senare i höst.

Tid:  Kl. 8.30-9.45 den 27 oktober

Preliminärt upplägg

8.30-8.35 – Inledning
8.35-8.45 Hur dagens regler bidrar till otrygghet
8.45-8.50 – Nu aktuella förslag
8.50- 9.40 Panelsamtal med riksdagsledamöterna Rikard Larsson (S), Bengt Eliasson (L), Martina Johansson (C), Ida Gabrielsson (V) och Mattias Karlsson (M).
9.40-9.45 Avslut

Moderator: Mats Jansson, Autism- och Aspergerförbundet