Webinarium: Träffa ställföreträdarutredningen – om gode män och förvaltare

Tid och plats

Tid: 2020-06-25 klockan 10:30 - 11:30

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Mia Ahlgren


Ställföreträdarutredningen har uppdraget att föreslå reformer för att förbättra rekryteringen av och stödet till gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Dessutom ska tillsynen av rättssäkerheten stärkas. Utredningen ska beakta konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och rekommendationer från FN. Uppdraget ska redovisas i februari 2021.

Målgrupp: Mötet riktar sig till representanter från berörda funktionsrättsorganisationer.

Moderator: Julia Henriksson, jurist FUB

Syfte: Att lämna synpunkter till utredningen.

 

Preliminära hålltider

10.30 Lisa Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige hälsar välkommen.

10.35 Anna Skytte Spånberg, sekreterare i Ställföreträdarutredningen presenterar utredningen kort.

10.45 Frågor om presentationen.

10.50 Anna Nilsson, forskare Lunds universitet, gör en kort presentation av  ställföreträdande och stödjande beslutsfattande som tas upp i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

11.00 Frågor om presentationen

11.05 Frågor från utredningen besvaras av representanter från funktionsrättsorganisationer:

– Vilka huvudsakliga problem eller svårigheter har organisationens medlemmar när det kommer till gode män och förvaltare?

– Vilka förändringar behövs för att systemet med gode män och förvaltare ska fungera bättre?

11.25 Summering och avslutning.

11.30 SLUT.

Deltagande på distans via zoom: Du kommer att få en länk till mötet senast dagen innan mötet.
Du behöver inte ladda hem något program. Verktyget zoom är webbaserat (finns också som app). Vi rekommenderar anslutning via dator. Klicka på Join audio by computer när det dyker upp på din skärm. Vi öppnar mötet senast 10.15 för förberedelser. Mötet startar 10.30. En person kommer att svara på frågor via chatt.

Om du behöver hjälp med att använda plattformen zoom, skriv det i anmälningsformuläret och ange kontaktuppgifter.