Digital workshop: Testa webbutbildning om universell utformning!

Tid och plats

Tid: 2020-12-10 klockan 13:00 - 15:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Rätt från början


Bilden föreställer en person som kommunicerar med någon via datornTyvärr finns inga platser kvar till den här workshopen.

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början håller på att ta fram en webbutbildning om universell utformning i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola.

Webbutbildningen kommer att lanseras under våren, men redan nu vill vi få olika tankar och idéer kring det material vi tagit fram så här långt.

Vi inbjuder därför till en workshop där du får möjlighet att testa en demoversion av webbutbildningen och komma med dina synpunkter kring upplägg och utformning. Under ett tvåtimmarspass kommer vi att gå igenom materialet och diskutera frågor kring tillgänglighet, innehållet i texter och videofilmer och övningsfrågorna till varje avsnitt.

Du behöver inte några särskilda förkunskaper, men det är bra om du är intresserad av digital kommunikation och själva ämnet för utbildningen (universell utformning).

Eventet har plats för 20 deltagare. Välkommen att anmäla ditt intresse via nedanstående formulär!

 

Funktionsrätt Sveriges logga