Nyhet: Förslag om tillfälliga bestämmelser om smittbärarpenning och förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt med anledning av covid-19

Igår, 16 juni, skickade Socialdepartementet ut en promemoria där de redovisar förslag till tillfälliga bestämmelser om smittbärarpenning som rör rätt till ersättning för vissa anhöriga till personer i riskgrupp. De nya bestämmelserna ska ingå i den nya förordningen som föreslogs i den nyligen remitterade promemorian Tillfälliga bestämmelser om viss sjukpenning i förebyggande syfte med anledning av sjukdomen covid-19
(S2020/04874/SF).

Funktionsrätt Sverige har fått förslaget på remiss, med en deadline redan vid midnatt idag. Vi uppmanar därför de förbund som vill svara gör det direkt till Socialdepartementet.