Nyhet: Förslag om tillfälliga bestämmelser om smittbärarpenning och förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt med anledning av covid-19

Igår, 16 juni, skickade Socialdepartementet ut en promemoria där de redovisar förslag till tillfälliga bestämmelser om smittbärarpenning som rör rätt till ersättning för vissa anhöriga till personer i riskgrupp. De nya bestämmelserna ska ingå i den nya förordningen som föreslogs i den nyligen remitterade promemorian Tillfälliga bestämmelser om viss sjukpenning i förebyggande syfte med anledning av sjukdomen covid-19
(S2020/04874/SF).

Funktionsrätt Sverige har fått förslaget på remiss, med en deadline redan vid midnatt idag. Vi uppmanar därför de förbund som vill svara gör det direkt till Socialdepartementet.

Läs PM Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-10 och PM Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.