Nyhet: Välkommen satsning på fler familjehem och nationell samordnare

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen en extra satsning på 100 miljoner för att skapa fler familjehem för barn och unga.
– Vi välkomnar regeringens satsning på fler familjehem som alternativ till institutionsvård inom SiS (Statens institutionsstyrelse). Men det är helt avgörande att säkerställa att familjehemmen har hög kvalitet och rätt kompetens för mottagandet av barn och unga med olika funktionsnedsättningar, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige ser också positivt på förslaget om att tillsätta en nationell samordnare för fler kvalitativa placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården.
– Här behöver regeringen också säkerställa att barn och unga som är placerade inom SiS inte utsätts för våld eller onödiga tvångsåtgärder. Vi uppmanar regeringen att införa nolltolerans mot våld och att avskiljning av barn förbjuds inom tvångsvården.

Funktionsrätt Sverige efterlyser fler förebyggande insatser:
– Vi vet att barn och unga med funktionsnedsättning, särskilt flickor, är överrepresenterade inom tvångsvården. Här behöver samhället tidigt identifiera barns svårigheter och tillgodose rätt stöd i skolan, tillgång till psykiatrin (BUP) och stöd till familjen.