Välkommen till Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag den 15 maj!

Socialminister Lena Hallengren öppnar Funktionsrätt Sveriges kongress den 15 maj

I maj har Funktionsrätt Sverige kongress i Haninge i Stockholm. Du som är intresserad av funktionsrättsfrågor är välkommen på vår öppna kongressdag den 15 maj, där bland andra socialminister Lena Hallengren medverkar.

Under dagen samlar vi politiker, forskare, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle kring ämnen om rättigheter till hälsa, lärande, arbete, självbestämmande, inflytande och tillgång till effektiva rättsmedel.

Tid:  Den 15 maj 9.00-17.30

Plats: Quality Hotel Winn, Rudsjöterrassen 3, Haninge

Länk till anmälan

Program den 15 maj

Klicka på länkarna nedan för mer information om respektive programpunkt.

9.00 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 10.05 Öppnande av kongressen: Elisabeth Wallenius, ordförande

10.05 – 10.40 Presentation i plenum: EUPATI

Medverkande: Anders Olausson, tidigare ordförande i EPF, European Patient Forum samt Lars Winborg, kanslichef på Funktionsrätt Jönköping, som gått den europeiska utbildningen EUPATI, som syftar till ökad delaktighet för patienten i utvecklingen av läkemedel och behandling.

10.45 – 11.00 Gästanförande: Socialminister Lena Hallengren öppnar kongressen

11.15 – 12.15 Seminarium i plenum: Vad krävs för att få rätt?

Medverkande: Stellan Gärde, ordförande svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, Ola Linder, jurist, Independent Living Institute och Julia Henriksson, förbundsjurist, FUB, för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.15 Parallella seminarier:
Är UDL vägen till en inkluderande skola?

Medverkande: Daniel Östlund, lektor i pedagogik inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Kan universellt utformade arbetsplatser skapa ett hållbart arbetsliv?

Medverkande: Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR, Marianne Bogle, verksamhetsansvarig CSR Sweden, Peter Munck, VD, Sveriges Företagshälsor. Samtalsledare: Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige.

14.30 – 15.15 Parallella seminarier:
Hur kan kvalitet säkerställas i LSS-verksamheter?

Folkhögskolan en möjlighet för livet?

Medverkande: Anna-Carin Bylund, Biträdande generalsekreterare, Folkbildningsrådet. Gerhard Holmgren, organisationschef, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Kerstin Bergroth, Lärare, Forsa Folkhögskola.

15.15 – 16.00 Fika

16.00 – 16.45 Seminarium i plenum: ”Jämlik vård & hälsa – för alla?”

Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen kommer under detta pass redogöra för rapporten ”Jämlik vård & hälsa – för alla?” och Socialstyrelsens fortsatta arbete med frågorna.

17.00 – 17.30 Gästanförande: Fredrik Lennartsson, chef för vård och omsorg SKL