Välkommet förslag från DO om ökat skydd för diskriminering på bostadsområdet

I en pinfärsk rapport om diskriminering på hyresmarknaden föreslår Diskrimineringsombudsmannen, DO att diskrimineringsformen bristande tillgänglighet även ska omfatta samhällsområdet bostad. ”Vi är tacksamma över att DO uppmärksammar de här problemen och dessutom kommer med ett förslag som ligger i linje med både civilsamhällets rekommendationer och FN:s kommentarer på området”, kommenterar Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson.

Idag har DO publicerat en rapport som handlar om diskriminering vid tillhandahållandet av hyresbostäder. I rapporten uppmärksammas att personer med funktionsnedsättning riskerar att diskrimineras på flera sätt. Åren 2016–2020 fick Diskrimineringsombudsmannen (DO) in 314 anmälningar som rör samhällsområdet bostad. Den övervägande delen av anmälningarna rör diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning.
DO får också in många anmälningar som handlar om fysiska hinder i eller i anslutning till bostäder. Det kan exempelvis handla om trasiga hissar, avsaknad av ramp och bristande tillgång till handikapparkering.

”Detta visar på det stora behovet av en förändring i lagen av just bristande tillgänglighet även på bostadsområdet”, fortsätter Nicklas Mårtensson. ”Vi har lyft detta i flera sammanhang bland annat i civilsamhällets rapport ”Respekt för rättigheter”.”

DO:s rapport hänvisar också till flera studier som visar att det förekommer flera former av diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder, som påverkar personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om olika krav som hyresvärdar ställer, ex höga inkomstkrav eller krav på typ av inkomst, bristande information om utbudet av bostäder och långa kötider. Ytterligare hinder är hyresvärdars egna värderingar – som kan leda till diskriminering.

Rapporten konstaterar vidare att personer med funktionsnedsättning generellt har en sämre ekonomi än personer utan funktionsnedsättning och att det kan påverka möjligheten till hyresbostad.

”En hyresvärd behöver kunna försäkra sig om en hyresgästs möjlighet att betala hyran. Men det ska ju exempelvis inte spela någon roll om en persons inkomst kommer från sjuk- eller aktivitetsersättning eller från lönearbete. Det är oerhört viktigt att de här formerna av diskriminering blottläggs och ännu viktigare att de åtgärdas. Nu hoppas vi att regeringen lyssnar på DO och tittar vidare på rekommendationerna från FN”, avslutar Nicklas Mårtensson.

Läs mer

DO.s rapport

Respekt för rättigheter

FN:s rekommendationer: Redan 2014 rekommenderande FN:s övervakningskommitté att Sverige bör genomföra skälig anpassning i hela samhället i linje md principen om lika möjligheter för alla.