Valupptakt: Paneldebatt med riksdagspartierna inför valen 2014

Vad tänker riksdagspartierna driva för frågor i valrörelsen 2014? Hur ser de på Handikappförbundens främsta valfråga, möjligheten till försörjning för alla? Och hur ser de på funktionshindersrörelsens samhällsroll? Kommer partierna att lyckas bättre än i förra valet med att synliggöra personer med funktionsnedsättning, som faktiskt utgör var femte väljare?

Medverkar gör Anders Wallner, partisekreterare för Miljöpartiet, Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna, Carin Jämtin, partisekreterare för Socialdemokraterna, Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, Anders W Jonsson, 1:e vice partiledare för Centerpartiet, Margareta B Kjellin, riksdagsledamot för Moderaterna och Christer Nylander, riksdagsledamot för Folkpartiet.

Paneldebatten leds av journalisten Britt-Marie Mattsson och direktsänds, teckentolkad och textad, via webb-TV. Filmen ligger nu på Youtube, se den här.