Våra tankar går till Ukraina

Funktionsrätt Sverige är förfärade över Rysslands invasion och attacker mot Ukraina och dess befolkning. ”Vi är djupt bedrövade över det som nu sker i vår nära omvärld”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. ”Historien säger oss också att människor med funktionsnedsättning tillhör de som drabbas allra värst i kriser och krig.”

Ukrainas flagga. Den övre halvan av flaggan är blå och den undre halvan är gul.
Ukrainas flagga. Den övre halvan av flaggan är blå och den undre halvan är gul.

Funktionsrätt Sverige är medlemmar i European Disability Forum (EDF) som organiserar hela den europeiska funktionsrättsrörelsen. Vi delar innehållet i det öppna brev som EDF igår riktade till alla parter; de europeiska institutionerna, till europeiska, ryska och ukrainska statschefer och till NATO. I brevet uppmanas alla parter att bidra till att säkerställa skyddet och säkerheten för personer med funktionshinder i Ukraina, genom att respektera:

  • deras skyldigheter enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt artikel 11 om risksituationer och humanitära nödsituationer.
  • FN:s säkerhetsråds resolution 2475 (2019) om skydd av personer med funktionsnedsättning i konflikt
  • Internationell humanitär rätt och de humanitära principerna.

”Vi hoppas nu att innehållet i det här brevet hörsammas. Våra tankar går till hela det ukrainska folket och särskilt till de som lever med funktionsnedsättning och deras anhöriga.”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Det öppna brevet i sin helhet på EDF:s hemsida (på engelska)