Låt oss fira den mänskliga mångfalden den 3 december, ”En dag för alla”, även känd som ”Internationella funktionshinderdagen”.

Graphic circles like arms in blue, red, orange and green embracing a blue dot TextInternational day of persons with disabilities 3 december

Redan 1992 beslutade FN att inrätta en årlig dag för att öka medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 2006 beslutade generalförsamlingen om att anta konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN firar varje år med olika teman och en årlig filmfestival.