3 december 2019 lanserade vi civilsamhällets rapport om hur Sverige lever upp till rättigheterna i funktionsrättskonventionen. Konventionen skapades tillsammans med rättighetsbärare och är den första som omfattar intersektionella perspektiv, med tydligt fokus på acceptans för olikheter och mångfald.

3 december 2020 följde vi upp rapporten.

3 december 2021 är det dags igen. Nu följer vi för andra gången upp hur det har gått för Sverige under året – har fler positiva åtgärder vidtagits?

Hur kan funktionsrätt komma in i samhällsstyrningen? Där följer vi även upp vad som hänt med rekommendationer under 2021.

Den 1 januari 2022 inrättas äntligen Institutet för mänskliga rättigheter i Lund. Institutet ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, inklusive rättigheterna i FN:s funktionsrättskonvention. Det är ett efterlängtat kliv framåt, men fortfarande finns stora och allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer Funktionsrättskonventionen trots att konventionen har varit gällande i Sverige i över 10 år.

Drygt 110 organisationer har ställt sig bakom rapporten ”Respekt för rättigheter? ”som innehåller 134 förslag till förändringar riktade till beslutsfattare. Vi följer upp hur det har gått för Sverige med Respekt för rättigheter under året – har fler positiva åtgärder vidtagits? Efter en redogörelse av vad som hänt följer ett samtal om hur funktionsrätten ska bli en del av samhällsstyrningen. Vad behöver göras för att rättigheterna i konventionen ska bli verklighet över hela landet inom stat, kommun och region?

Läs om tidigare uppföljning och ta del av rapporten ”Respekt för rättigheter”.

Läs mer på www.respektforrattigheter.se