I vårt kalendarium hittar du aktuella inbjudningar möten, Om du missat ett möte finns de flesta inspelade för att se i efterhand på vår Youtube-kanal. Vi anordnar även möten med utredningar och remissmöten för våra medlemsförbund som inte spelas in men som används som underlag för gemensamma ställningstaganden.

EU ratificerade konventionen 2009.

2020  höll vi ett seminarium med en uppföljning av vad som hänt under året med Respekt för rättigheter?

Uppföljningsrapport 3 december 2020.pdf

Uppföljningsrapport 3 december 2020.word

Under de första månaderna 2020 har vi ställt om till videomöten. Vi har länge engagerat oss i tillgängliga digitala möten. Redan valåret 2010 kunde vi som aktiv beställare tillsammans med vår leverantör erbjuda direkttextade webbsändningar och innovativa lösningar för direkttextning och teckenspråkstolkning med valmöjligheter för användaren. Vi har medverkat i en internationell fokusgrupp inom International Telecom union för tillgängliga medier och möten på distans.

3 december 2019 lanserade vi civilsamhällets rapport om hur Sverige lever upp till rättigheterna i funktionsrättskonventionen. Konventionen skapades tillsammans med rättighetsbärare och är den första som omfattar intersektionella perspektiv, med tydligt fokus på acceptans för olikheter och mångfald.

Länk till rapportens egen webbplats

EU bjöd 2018 in representanter från funktionsrättsrörelsen i EU till Bryssel för en två-dagarskonferens där EU-kommissionen delar ut pris för tillgängliga städer.

2016 arrangerade Funktionsrätt Sverige ett seminarium på statspartskonferensen i FN:s högkvarter i New York 2016. Seminariet handlade om rätten att delta i möten på distans och en checklista togs fram som översatts till svenska.

Dokumentation från tidigare år

Rapport från seminariet 3 december 2002.word

Rapport från  seminariet 3 december 2002.pdf