En av våra viktigaste uppgifter är att påverka och motivera politiker, myndigheter och organisationer att arbeta med att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället på lika villkor.

Påverkansarbete handlar också om att sprida kunskap till allmänheten.

I vänsterspalten hittar ni tips och idéer om hur detta kan göras.

Att uppvakta politiker och tjänstemän är ett bra sätt att få belysa era frågor. Att vara påläst och väl förberedd är A och O i påverkansarbete. Riksorganisationer kan bland annat uppvakta regeringen, politiska tjänstemän och riksdagsledamöter.

Länsorganisationer och distrikt uppvaktar i första hand politiker och tjänstemän inom landstingen, men även riksdagsledamöter från det egna länet.

Länsorganisationer och primärt föreningar uppvaktar politiker och tjänstemän på kommunal nivå.

Enkätundersökningar

Att genomföra egna enkätundersökningar behöver inte vara svårt och kostar inga pengar. Ett sätt är att öppna ett gmail konto via google. Då får du tillgång till Google Drive som har ett enkelt enkätverktyg.

Har ni tillgång till era politikers e-postadresser så kan ni göra många spännande undersökningar om hur de ställer sig i olika frågor. Pröva!

Vill du veta mer?

Guide för lokalt påverkansarbete – Riksförbundet Attention (pdf)

Attention har tagit fram en behändig guide till det intressepolitiska arbetet i pdf-format.