Formella brev

Att skicka brev till landstinget, kommunen, myndigheter eller liknande är ett mycket värdefullt sätt att föra fram era krav på. Att skicka ett formellt brev kan även komplettera andra aktioner. Ett brev till en myndighet, landsting eller kommunen måste nämligen diarieförs och besvaras.

Ledord för formella brev är korrekt, sakligt och strukturerat. Ett sätt att ställa upp en skriftlig argumentation, ett öppet brev eller en skrivelse till beslutsfattare är:

  • Börja med adressen, vem kraven riktar sig till
  • En rubrik är lämplig så att mottagaren direkt uppfattar vad det hela handlar om
  • Argumentera! Sträva efter att kraven ska upplevas så naturliga och logiska som möjligt. Helst ska mottagarna känna att de delar synpunkterna. Argumentationsdelen ska enkel och kortfattad
  • Sammanfatta enkelt och konkret, helst i punktform. Då får mottagaren klart för sig de detaljerade kraven
  • Underskriften talar om vem som står bakom skrivelsen. Skriv också var man kan få tag på avsändaren och givetvis att ni står till tjänst med ytterligare information om så önskas.

E-post, en viktig kontaktkanal

– och den är gratis! Ett sätt att påverka är att skicka en förfrågan till en politiker och samtidigt skicka den till media för kännedom. Då blir trycket lite större på beslutsfattaren.

Politiker och offentliga tjänstemän hör till dem som följer media och är också känsliga för mediernas omnämnanden av frågor som de själva är involverade i.

Frågor får ofta en annan behandling om de uppmärksammas i media. Det kan leda till att hänsyn tas till en organisations synpunkter och att ärendet skyndas på.

När ni skickar en skrivelse till en myndighet diarieförs den och myndigheten har skyldighet att besvara den. Det gäller även e-post.