En bra aktivitet är att bjuda in politiker till debatt kring våra viktiga frågor. Några saker att tänka på kan vara följande:

Kontakta aktuella politiker med mycket god tidsmarginal! Var tydlig med vilka frågor som ska debatteras och hur tiden kommer att fördelas

Lokalen – Bjuder ni in till ett öppet möte? ja, då måste ni tänka på att ha en tillräckligt stor lokal som fungerar vår våra medlemsgrupper. Glöm inte bra tillgänglighet som exempelvis hörslinga, rullstolsramp och så vidare.

Roll ups eller wellpapp med logga runt bordet där debattörerna sitter.

Moderator (någon som fördelar ordet under debatten)

Annonsera i lokaltidningen

Kanske skapa ett event på Facebook

Affischera

Informera media