Ett framgångsrecept när det gäller nyhetsbearbetning är att känna till hur arbetet på en redaktion går till. Genom att försöka tänka sig in i hur en journalists vardag ser ut kan man förstå vad det är som styr hur en journalist värderar olika nyheter. Varje dag nås redaktionerna av ett oräkneligt antal nyheter men endast en bråkdel kommer att publiceras.

Hur ser då den här värderingen ut?

Jo, det finns ett antal kriterier som bör vara uppfyllda för att en händelse ska bli en ”riktig” nyhet:

Något som mottagaren inte kände till sedan tidigare, något som är nytt och oväntat, något som bryter från det vardagliga.

Något som mottagaren har behov, nytta eller nöje av att veta.

Upplevelser som mottagaren kan identifiera sig med. Människor vill läsa om andra människor.

Ett beslut, en process eller händelse som får konsekvenser för många.

Det som händer på orten är intressantare än det som händer långt bort. Det som händer idag eller i går är intressantare än det som hände förra veckan.

Om händelserna är ”bildmässig”, går att illustrera med iögonfallande bilder.

Om det handlar om kända personer.

Lista över alla dagstidningar.

Pressmeddelande

Ska man ringa till redaktionerna när man har en nyhet eller ska man skicka ett pressmeddelande? Det beror på. Ett pressmeddelande har den fördelen att journalisten kan spara informationen. Har du redan upparbetat en personlig kontakt med en journalist ska du självklart utnyttja den. Gäller det ett evenemang kan det vara bra att skicka en inbjudan någon vecka i förväg och när det börjar närma sig ringa en gång för att påminna.

Vill ni ha in en debattartikel i en tidning rekommenderar vi alltid en personlig kontakt med redaktionerna. Här kontaktar man en tidning i taget för att kunna garantera ensamrätt.

Pressmeddelanden som Funktionsrätt Sverige skickat ut

Underlätta för journalisten

En journalist arbetar alltid under tidspress. En dagstidnings-journalist har sällan mer än några timmar på sig att producera morgondagens nyheter. Den ständiga tidspressen gör att journalister är tacksamma om du som tipsar om en nyhet redan har gjort en del av jobbet.

  • Tänk på:
    Faktabakgrund
  • Bra uttalanden och kommentarer
  • Nyhetstips och reportageuppslag
  • Argument från ”andra sidan” i en kontroversiell fråga
  • Hjälp att förstå ett krångligt ämne

Extra viktigt att tänka på:
Det är bra om ni försöker samla ihop en lista med olika medlemmar som är beredda att ställa upp i en intervju eller artikel för att lyfta fram några viktiga frågor. Är man förberedd med en sådan underlättar man betydligt för journalisten och blir därmed givetvis mer intressant att samarbeta med!