Westanders är en PR-byrå som årligen ger ut en PR-handbok. Om lobbying skriver Westander bland annat så här:

Skriv en rapport

Börja med att skriva en rapport om sakfrågan. Den bör lyfta fram alla argument som talar för ert förslag. Rapporten är en bas för politikerkontakter och debattartiklar.

Kartlägg ställningstaganden

Gå igenom motioner, uttalanden i riksdagen/fullmäktige och medier samt partiernas olika program. Sammanställ och fokusera på det positiva. Ta även reda på hur ungdomsförbund, kvinnoförbund , enskilda ledamöter, myndigheter och intresseorganisationer ställer sig i frågan. Kartläggningen ska identifiera partier och personer som bör kontaktas och deras argument.

  • Upprätta en kampanjplan
  • Var öppen
  • Utse talespersoner

Skapa allianser

Lyft fram allmänintresset

Lyft fram argument som visar på frågans allmänintresse. Beslut fattas inte utifrån intresset hos enskilda företag eller organisationer.

Sök det gemensamma

Olika partier kan stödja samma krav utifrån helt olika utgångspunkter. Anpassa därför argumentationen till mottagarens värderingar. Fördela arbetet så att individer och parter i kampanjen kommunicerar med de partier de har en personlig relation till eller en intressegemenskap med.

Opinionsbilda

Via media

Skriv nyhetsinriktade debattartiklar och insändare där ert budskap tydligt framgår. Upprätta en lista över journalister som bevakar ämnesområdet. Informera dem när något nytt framkommer inom er fråga.

Organisera folkrörelsekampanjer

Ta initiativ till folkrörelsekampanjer, namninsamlingar och aktioner. Utnyttja sociala medier genom att skapa sidor och grupper på exempelvis Facebook och sprida budskapet i bloggosfären.