Vill du påverka utformningen av ett tillgängligt och universellt utformat samhälle?

I standardiseringen träffas näringsliv, offentliga sektorn, universitet och ideell sektor för att ta fram lösningar på gemensamma problem. Det är ett långsiktigt strategiskt påverkansarbete som skapar förutsättningar för nätverkande med nyckelaktörer. Funktionsrätt Sverige behöver fler användarrepresentanter i standardisering från våra medlemsförbund med internationell koppling till exempel till bostäder och byggd miljö.

Vill du veta mer om standardisering hör av dig till Caroline Åkerhielm, projektledare för Alla Vinner, caroline.akerhielm@funktionsratt.se 073-610 0251

Funktionsrätt Sverige medverkar i standardisering

I Funktionsrättskonventionen nämns standarder för tillgänglighet som ett åtagande för alla länder som antagit konventionen. Standardisering får även allt tydligare koppling till upphandling och lagstiftning.

Funktionsrätt Sverige medverkar i strategiskt viktiga standardiseringsprojekt för att öka tillgängligheten i samhället. Med verksamhetsstöd från Konsumentverket har vi förutsättningar att medverka i standardiseringsgrupper och samordna representanter i ett nätverk för standardisering.

Medverkan i SIS tekniska kommittéer 2017

Lättöppnade förpackningar, TK164 arbetgrupp 11, Claes Stjernström
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, TK344 Hans Hammarlund
Teckenrepresentation och användargränssnitt, TK445 Eva Hedberg
Socialt ansvarstagande, TK478 Mia Ahlgren
Grafiska symboler i publika miljöer, TK493, Anders Bond
E-tillgänglighet, TK504 Mia Ahlgren
Samordningsgrupp för tillgänglighet, TK536 Mia Ahlgren
Kvalitet i äldreboende, TK572, Caroline Åkerhielm
Kvalitetssäkring inom LSS, TK599, Pelle Kölhed
Personcentrerad vård, TK602, Kristina Söderlund

Vilande 2017
Människa  systeminteraktion, TK380 arbetgrupp 2
Digitala lärplattformar, TK 450 arbetsgrupp 6
Kvalitetssäkring av HVB, TK597,

Vi finns representerade i SKA-rådet, Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad vi gör inom standardisering?
Kontakta mia.ahlgren@funktionsratt.se telefon 08-546 40452

Är du nyfiken på att själv vara med och påverka genom standardisering.
Kontakta caroline.akerhielm@funktionsratt.se telefon 073-610 0251

Broschyr Din röst är nödvändig (2011).pdf