Aktuell debatt om Funktionsrätt Sverige

Den 9 januari skrev fyra tidigare ledamöter en debattartikel på Svenska Dagbladets webbsida svd.se om det aktuella läget inom Funktionsrätt Sverige. Nu replikerar vår ordförande Lars Ohly.

Debattartikel den 9 januari SvD

Replik den 12 januari SvD

Fyra tidigare styrelseledamöter i Funktionsrätt Sverige har skrivit i Svenska Dagbladet om läget i Sveriges största organisation för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar.

Deras artikel bygger i stor utsträckning på uppgifter från Vänsterpartiet, uppgifter som jag bemött i en artikel på SVT Opinion. Låt mig bara kort klargöra några saker.

Jag är ingen förövare. Det är inte heller så att styrelsen fått olika versioner av mig och den kvinna som jag bad om ursäkt till efter en fest i höstas. Jag har nämligen inte gett någon egen version i offentligheten av respekt för alla de upplevelser som kvinnor nu berättar om i Metoo. Min uppgift är istället att lyssna och dra lärdom.

Jag har naturligtvis aldrig krävt att styrelsen skulle ta ett gemensamt ansvar för mitt beteende. Däremot är det styrelsens gemensamma ansvar att se till att organisationen fungerar demokratiskt.

Det var därför som samtliga närvarande åtta styrelseledamöter gemensamt fattade beslut om en extrakongress 19 januari. Inga ändringsförslag lades fram från de fyra avhopparna om något överhuvudtaget och inte heller om dagordningen för extrakongressen. Det visar protokollet som dessutom är justerat av en av undertecknarna av artikeln i SvD.

Den kvarvarande styrelsen försöker på intet sätt dra någon fråga i långbänk. Däremot har vi arbetat efter två principer: Beslut ska inte fattas utan ordentligt underlag i ett upphetsat tonläge och demokratiska principer ska respekteras.

Ett sådant demokratiskt förhållningssätt innebär till exempel att inte sammankalla till styrelsemöten dit någon av de valda ledamöterna utestängs. Dit hör också att återföra beslutsrätten till dem som har det demokratiska mandatet. I Funktionsrätt Sverige innebär det att medlemsförbunden avgör såväl frågan om förtroende som frågan om hur organisationen bäst ska kunna påverka samhällsutvecklingen.

De fyra styrelseledamöter som avgått gjorde det efter att en mailväxling mellan styrelsemedlemmar redovisats, där påståenden och lögner framfördes om såväl förtroendevalda som anställda. Efter det valde fyra av ledamöterna att avgå.

Om extrakongressen kommer fram till att fler valda ska ersättas än de som redan avgått kommer vi att se till att det sker på ett lugnt och värdigt sätt som ger en ny ledning möjligheter att arbeta ännu starkare för mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Vi i Funktionsrätt Sverige har under förra året haft stor påverkan på samhällsdebatten och de beslut som fattas som berör personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Nu är det vår uppgift att se till så att det arbetet kan fortsätta.

Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige