”Alla samhällsaktörer måste förbättra sitt arbete för unga med funktionsnedsättning”

Hur bryter vi utanförskapet för unga med funktionsnedsättning? Det var temat för vårt avslutande seminarium på MR-dagarna fredagen den 24 november.

Med fokus på de 140 000 unga som idag varken arbetar eller studerar (varav många har funktionsnedsättning) fördes ett samtal om skolans, Arbetsförmedlingens, kommunens och vårdens roll.

– Alla samhällsaktörer måste förbättra sitt arbete för unga med funktionsnedsättning, inte minst skolan som har i uppgift att ge alla elever förutsättningar att lyckas. Ett ljus just nu är Arbetsförmedlingens ESF-projekt Samstart som syftar till att förbättra övergången för elever med funktionsnedsättning från skola till arbetsliv. Det måste permanentas och finnas i hela landet, kommenterade Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Två personer står framme vid ett podium tillsammans med fyra sittande personer i en panel
På bilden från vänster: Agneta Söder och Annica Nilsson, Funktionsrätt Sverige. (moderatorer), Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, Narcis Spahovic, Malmö Stad (L), Adrian Magnusson, riksdagsledamot (S), Christian Skoog, Samstart.

Hinderbana för migranter med funktionsnedsättning

Tidigare på fredagen arrangerade Funktionsrätt Sverige ett seminarium tillsammans med Independent Living Institute om situationen för migranter med funktionsnedsättning, som möter en hinderbana på sin väg till arbete och utbildning. Hur ska de kunna få del av sina rättigheter och bli delaktiga i samhället?

Mari Siilsalu, jurist på Independent Living Institute i projektet Disabled Refugees Welcome – rätten till arbete och ömsesidig integration, berättade om strukturella hinder men också om hur den politiska synen på arbetslinjen påverkar synen både på personer med funktionsnedsättning och migranter. Projektmedarbetaren Ashraf Frugh berättade om sin väg till arbete och vilka hinder som låg i vägen.

– Det var en stor utmaning att navigera i det svenska samhället och det var först när jag blev tipsad om projektet Disabled Refugees Welcome som jag upplevde att jag fick stöd att komma vidare, sade han.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram aktörskartor i samverkan mellan flera myndigheter och civilsamhället. Josefina Streling från MFD berättade hur aktörskartorna visar glappen i samhällets stöd på vägen från mottagning till etablering.

– De samhällsaktörer som tar emot nyanlända uppmärksammar inte den här gruppen. Migranter med funktionsnedsättning riskerar att bli osynliga, sade Josefina Streling, som också berättade om det kunskapsstöd som tagits fram av myndigheten.

Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige underströk vikten av att stärka kunskapen om migranters individuella behov och förutsättningar i hela mottagningskedjan.

– Och här kan vi i civilsamhället bidra med kunskap och information, tillade han.

Mohammad Ashraf Frugh och Rahel Abebaw Atnafu (moderator), Independent Living Institute

Vill du veta mer?

Intensiv första dag på MR-dagarna i Helsingborg

Torsdagen den 23 november invigdes MR-dagarna i Helsingborg – i år med rätten till utbildning och arbete som övergripande tema.

Funktionsrättsbyrån var på plats med egen monter, och redan på torsdagsförmiddagen arrangerade Funktionsrätt Sverige och Funktionsrättsbyrån ett gemensamt seminarium om hur diskrimineringen på arbetsmarknaden kan förebyggas.