Corona är ett stresstest som blottlägger sprickorna i funktionsrätten

Coronapandemin påverkar oss alla och personer med funktionsnedsättningar har drabbats hårt under det senaste året. ”När vi följer upp hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention, ser vi ytterligare försämringar på viktiga områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande idag i ett uttalande.

För ett år sedan lanserade vi rapporten ”Respekt för rättigheter?” som utgör civilsamhällets granskning av hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention. I rapporten konstateras stora brister på en rad områden, trots att konventionen har gällt i mer än tio år i Sverige. Nu har vi gjort en uppföljning av vad som hänt det senaste året tillsammans med flera av de över 100 organisationer som står bakom rapporten.

”Vi kan se en tydlig tillbakagång på flera områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. ”Det handlar exempelvis om tillgång till vård – och omsorg, LSS-insatser,  fungerande utbildning och ekonomisk trygghet. Coronapandemin är ett stresstest som blottlägger och fördjupar redan befintliga sprickor i hur Sverige lever upp till konventionen.”
Den 3 december på den internationella funktionsrättsdagen bjuder Funktionsrätt Sverige in till ett digitalt event på temat ”Har respekten för mänskliga rättigheter ökat under 2020?”. Ta del av vad som hänt  sedan lanseringen och vad som behöver prioriteras.

Fram till dess uppmanar vi er som delar funktionsrättskonventionens budskap om ett samhälle för alla, att agera och uttrycka ert stöd. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det kan du göra via kampanjsidan www.respektförrättigheter.com

Och till alla makthavare! Pandemin utgör med allt sitt mörker också en möjlighet att göra om och göra rätt. Nu det dags att sluta prata och börja agera. I rapporten hittar ni 134 rekommendationer till förändringar. Vi ser fram emot att ni den 3 december uttrycker vad ni kommer att göra för att respektera våra rättigheter.

Anmäl dig till vårt webbinarium: Har respekten för mänskliga rättigheter ökat under 2020?

Glöm inte att använda vår hashtag: #respektförrättigheter

Ladda ned pressmeddelandet via Pressmachine