Debatt: Anmärkningsvärt att Tenje inte ser konsekvenserna av ett slopat sjuklöneskydd

Det är anmärkningsvärt att socialförsäkringsminister Anna Tenje inte ser att ett avskaffat sjuklöneskydd riskerar att göra det ännu svårare för redan pressade företag att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Det skriver Funktionsrätt Sverige och Svenskt Näringsliv i en gemensam slutreplik i debatten om regeringens planer på att slopa ersättningen för företagen sjuklönekostnader.

I en debattartikel publicerad i Altinget den 13 december 2023 uppmanar Funktionsrätt Sverige och Svenskt Näringsliv regeringen att behålla ett effektivt skydd mot höga sjuklönekostnader och samtidigt utveckla stödet till arbetsgivare så att fler vågar ta steget att anställa personer med funktionsnedsättning.

Debatten har fortsatt i Altinget och idag svarar vi på en replik från äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Hon skriver att företagen inte har vågat anställa personer med funktionsnedsättningar i tillräckligt hög utsträckning. Vi håller med ministern om att det finns en förbättringspotential hos arbetsgivarna i det här avseendet, men vi konstaterar att det är anmärkningsvärt att ministern inte ser att ett avskaffat sjuklöneskydd riskerar att göra det ännu svårare för redan pressade företag att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden:

”Det är en styrka att det finns ett generellt sjuklöneskydd som fokuserar på oförutsebara och onormalt höga sjuklönekostnader bland alla anställda, snarare än att sådana kostnader endast ska ersättas för individer som klassats som ”högrisk”.  Att som enskild utpekas som en ’risk’ för hög sjukfrånvaro i en anställningssituation kan dessutom försämra anställningsmöjligheterna.”

Läs hela artikeln i Altinget den 17 januari

Information på andra webbplatser