Debatt: Dags att prioritera alla passagerare – gör kollektivtrafiken tillgänglig

Den 9 augusti debatterar vi den bristande tillgängligheten i kollektivtrafiken i ett inlägg i Altinget. Många personer med funktionsnedsättning kan inte resa på samma villkor som andra. Borttagandet av tågvärdar i Stockholms lokaltrafik har synliggjort allvarliga brister i tillgängligheten, i en kollektivtrafik som ska vara till för alla.

Regeringen måste säkerställa att alla passagerares rättigheter respekteras, skriver Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige. I artikeln ställer Funktionsrätt Sverige följande krav:

  • Att regeringen säkerställer att de skärpta tillgänglighetskraven i EU:s tågpassagerarförordning blir verklighet över hela landet och att efterlevnaden säkerställs genom effektiv tillsyn.
  • Att regeringen ser över möjligheten till förbättrad nationell uppföljning av tillgänglighet för passagerare inom kollektivtrafiken över hela landet.
  • Att ansvariga politiker på regional nivå ser till att motsvarande förbättringar av passagerarrättigheterna införs även i regionaltrafik och lokaltrafik, trots att Sverige valt att undanta dessa från kraven i tågpassagerarförordningen.
  • Att Trafikverket och tågoperatörer säkerställer att alla som arbetar på stationer och inom kollektivtrafiken får utbildning om den stora variationen i behov hos personer med funktionsnedsättning.
Läs hela debattartikeln i Altinget via länken: