Debatt: ”Disciplinära åtgärder är inte bästa vägen till studiero”

Funktionsrätt Sverige har idag publicerat ett debattinlägg i Dagens Samhälle med utgångspunkt i regeringens förslag om ökad trygghet och studiero. Vi ställer oss kritiska till den starka betoningen på disciplinära åtgärder som en kungsväg till trygghet och studiero i skolan.

Huvudförslagen i regeringens proposition handlar om mobilförbud och andra disciplinära åtgärder, som möjligheten för lärare att ingripa fysiskt och stänga av elever. Men en kartläggning från Skolverket 2018, som bygger på intervjuer med både lärare och rektorer, pekar på att ett långsiktigt, förebyggande arbete är betydligt viktigare för trygghet och studiero än disciplinära åtgärder.

Vår erfarenhet är att elevers ordningsstörande beteenden ofta bottnar i en kombination av bristfälliga stödinsatser och dålig lärmiljö. Om skolan ska fungera för alla elever behöver skollokalerna – i likhet med pedagogiken – utformas på ett flexibelt sätt utifrån elevernas varierande behov.

Genom att stärka det förebyggande arbetet och se till att skolan blir bättre rustad för att möta elevernas varierande behov kan vi skapa förutsättningar för en skola som både har god arbetsmiljö och studiero – för både lärare och elever.

Läs hela debattinlägget i Dagens Samhälle