Debatt: Ett oförlåtligt svek

Allianspartierna och Sverigedemokraterna går emot förslaget om en läsa-skriva-räknagaranti. Funktionsrätt Sverige och flera av våra medlemsförbund tycker att det är ett oförlåtligt svek. Om detta skriver vi på UNT debatt.

Vi som skrivit denna debattartikel har drivit frågan om alla elevers rätt under många år och vi kan alla vittna om en situation där många elever inte får sina behov tillgodosedda i grundskolan. Skälet är ofta att deras behov inte uppmärksammas eller att de uppmärksammas alltför sent. Detta får negativa konsekvenser för många elever, men för elever med funktionsnedsättning – exempelvis dyslexi, autism, ADHD, Tourettes syndrom eller andra närliggande tillstånd – är det förödande.