Debatt: Fullt möjligt att förbjuda NMR:s organisering

Ett noggrant formulerat förbud mot nazistisk organisering skulle göra det svårare för dess anhängare att verka systematiskt. Det är också en tydlig markering från samhället att ideologin inte kan accepteras i en demokrati, skriver Funktionsrätt Sverige, Independent Living Institute, DHR, STIL och en lång rad jurister och organisationer i SvD idag.

Grunden för vårt lands organisering är våra grundlagar. Vår analys är att det inte finns några rättsliga hinder i grundlagarna för riksdagen att stifta lagar som gör det möjligt att förbjuda vissa organisationer som Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Frågan om ett bredare förbud mot andra typer av våldsbejakande organisationer skulle behöva utredas för att kunna förstås bättre rättsligt.

NMR:s närvaro var märkbar under årets politikervecka i Almedalen. Deras anhängare begick handlingar mot person, ordning och folkgrupper som med största sannolikhet är att betrakta som brottsliga. Organisationer och individer lämnade Almedalen i förtid eller valde att inte alls delta på grund av detta, vilket lett till vad NMR vill – att försämra och begränsa det demokratiska samtalet. Vi får invänta rättsväsendets slutliga hantering av händelserna, och vi får hoppas att systemet klarar av att döma alla ansvariga enligt gällande rätt.

Under Almedalen markerade många partiledare under sina tal att de inte vill ha nazister organiserade. Moderaterna talar om ett förbud mot våldsbejakande organisationer. Idag har dessutom regeringen uttalat sig för ett förbud. Det skulle gå att göra handling av dessa avsikter i riksdag och regering. Som justitierådet Thomas Bull sade i Sydsvenskan 30 november förra året krävs en lagstiftning för att kunna förbjuda nazistisk och rasistisk organisering. Inskränkningar i fri- och rättigheter ska göras varsamt, och kräver noggranna överväganden. Vi har landat i att det är dags för riksdagen att stifta en sådan lag som gör att myndigheterna kan stoppa NMR och andra liknande organisationer från att verka på det systematiska sätt som de gör idag.

NMR:s anhängare uttrycker hat, missaktning och förakt mot etniska folkgrupper. De uppträder uniformerade och militäriskt under demonstrationer och liknande sammankomster. Deras sätt att agera är stundtals mycket organiserat och syftar till att ingjuta fruktan hos andra. Dessa omständigheter är vad som åsyftas i grundlagens enda tillåtna undantag från förbudet för staten att inskränka föreningsfriheten. Det framgår av andra kapitlet 24 § regeringsformen. NMR vill motverka även andra grupper, som personer med funktionsnedsättning, religiösa minoriteter och hbtq-personer. Ett förbud mot våldsbejakande organisationer generellt skulle behöva utredas ur ett konstitutionellt perspektiv.

En majoritet av befolkningen vill förbjuda nazistiska organisationer enligt en undersökning beställd av Skiftet, genomförd av Sifo. Bevisligen håller inte tesen att ”trollen spricker i solen”, eftersom organisationer som NMR fortsätter verka och rekrytera. Förra året skrev 73 debattörer på Aftonbladet att de ville se ett förbud av organisationer som NMR, och en kriminalisering av medlemskap i dem. Dessa åtgärder har Sverige åtagit sig att genomföra enligt FN:s konvention om avskaffande av all form av rasdiskriminering, CERD. Det betyder att vi har en folkrättslig skyldighet att förhindra nazistisk organisering.

Det verkar inte finnas några konstitutionella hinder mot att begränsa NMR:s strävan att inskränka det demokratiska samhället, utan det som saknats är politisk vilja att agera. När nu flera riksdagspartier talar om förbud är det viktigt att hålla i åtanke att NMR och liknande organisationer går att förbjuda idag, men att andra våldsbejakande organisationer eventuellt inte går att förbjuda innan en grundlagsändring.

Om en lagstiftning klubbas igenom riksdagen blir det upp till myndigheterna att tillämpa reglerna. Exempelvis kan lagstiftningen möjliggöra att sammanslutningen splittras, finanser förverkas och personer i framtiden döms om de organiserar sig i nazistiska organisationer. Våra domstolar är generellt bra på att tillämpa lagar och göra svåra avvägningar, varför andra typer organisationer inte skulle riskera att förbjudas i kölvattnet av ett noggrant formulerat förbud mot nazistisk organisering.

Exemplet Finland är inspirerande där en rättsprocess pågår om att upplösa NMR. Strategin skulle inte lösa alla de samhällsproblem som nazism och rasism innebär och triggas av. Det räcker inte med punktinsatser utan Sverige behöver ha en mer sammanhållen lagstiftning på området – gärna en bred överenskommelse. Ett noggrant formulerat förbud mot nazistisk organisering kunna göra det svårare för dess anhängare att verka systematiskt och vara en tydlig markering från samhället att ideologin inte kan accepteras i en demokrati.

Sebastian Scheiman
advokat
Jamie Bolling
director Independent Living Institute
Ola Linder
jurist Independent Living Institute
Maria Dahl
ordförande STIL
Anna Rogalska Hedlund
jurist specialiserad på fri- och rättighetsjuridik
Elisabeth Wallenius
ordförande Funktionsrätt Sverige
Hanna Gerdes
folkrättsjurist
Rasmus Isaksson
förbundsordförande DHR
Maria Johansson
ordförande FQ, Forum – Kvinnor och funktionshinder
Amadeu Batel
ordförande SIOS – Samarbetsorgan för Etniska Organisationer i Sverige
Julio Fuentes
projektledare SIOS – Samarbetsorgan för Etniska Organisationer i Sverige
Aron Verständig
ordförande Judiska Centralrådet i Sverige
Jêran Rostam
vice förbundsordförande RFSL Ungdom