Debatt: Hemarbete får inte leda till ökad psykisk ohälsa

Det senaste halvåret har det onormala blivit normalt i arbetslivet. För många med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning innebär situationen nya utmaningar. Om hemarbetet är här för att stanna krävs det nytänkande för att alla ska inkluderas. Om detta skriver Funktionsrätt Sverige och vårt medlemsförbund Riksförbundet RSMH idag på DN debatt. Det är vårt fantastiska projekt Rätt från början, som bidragit till artikeln från vår sida.

Att vara hänvisad till hemarbete har inneburit påfrestningar för många – inte minst för de grupper som redan tidigare haft problem med psykisk ohälsa och social isolering.

Vi behöver utforma ett arbetsliv som bättre tar tillvara människors olikheter och förmågor. För att möta den nya situationen behöver regeringen och myndigheterna initiera ett samskapande tillsammans med arbetslivets aktörer och civilsamhället kring utformningen av framtidens arbetsmarknad utifrån ett mångfaldsperspektiv där ingen lämnas utanför – oavsett om arbetsplatsen är placerad i hemmet eller i en särskild kontorslokal.

Läs hela artikeln på DN Debatt