Debatt: När vården sviker står patienten maktlös

Sverige är ett av få länder i Europa som saknar en patienträttighetslag, skriver Funktionsrätt Sverige i Dagens Medicin.

Svensk sjukvård är överlag mycket bra. Men det finns områden där vi år efter år ligger i botten i den europeiska rankingen. Köer och väntetider är ett sådant område. Enligt vårdgarantin ska du som patient få träffa läkare inom 7 dagar, specialist inom 90 och påbörjad behandling inom 90 dagar. I dag får endast 75 procent behandling inom 90 dagar. Även patienter med allvarliga cancersjukdomar drabbas. Ibland med fatala konsekvenser.

Sjukvården har också skyldighet att ge dig en fast vårdkontakt om du så önskar. Om du behöver det av andra skäl, ska vården ta initiativ och utse en sådan. Trots det saknar var fjärde patient en fast vårdkontakt enligt Vårdanalys. För personer med kroniska sjukdomar är detta allvarligt.

Ett annat område är den skiftande tillgängligheten på vård över landet. Överlevnad och vårdresultat beror på var i landet du bor. Ibland blir man som patient tvungen att vända sig till ett annat landsting, även för grundläggande behandlingar.
“Överlevnad och vårdresultat beror på var i landet du bor”
Enligt Patientlagen ska vården ge patienten information om sjukdomstillstånd, behandling, risker för komplikationer och biverkningar samt metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

Ändå inträffar det allt för ofta att patienter inte förstår sin behandling. Kravet på bra och för patienten begriplig information kan inte nog betonas. Inte minst när det gäller multisjuka, personer med kognitiva svårigheter eller äldre dementa patienter.

Alla dessa brister drabbar vissa patienter hårdare än andra. De som är starka och pålästa kan oftast manövrera i systemet. Kvar blir de som är för sjuka för att orka administrera sin vård, de som på grund av demens eller kognitiv nedsättning har svårt att klara det och de som på grund av funktionsnedsättning eller begränsad ekonomi har svårt att hantera de resor och ökade kostnader som krävs.

Våra medlemsförbund vittnar om hur deras medlemmar hör av sig och söker stöd när vården brister, men det finns inget att göra. Patientlagen är för att citera Vårdanalys en lag ”helt utan genomslag”.

Svensk sjukvård är bra, särskilt när det gäller överlevnad i allvarliga sjukdomar. Men det måste skapas en större trygghet för patienten – att det som står i lagen också gäller. Alla ska få vård i tid, en fast vårdkontakt, en vårdplan och begriplig och tillgänglig information, precis som det redan idag står i lagen. Men i dag finns inga möjligheter att utkräva detta.

Ett problem är att få politiker i Sverige är medvetna om hur svaga patienträttigheterna – ens på högsta nivå.

Vi på Funktionsrätt Sverige vill därför ge våra politiska partier i uppdrag att inför valet vässa sin vårdpolitik och presentera förslag på:
• hur vårdens ansvar och patientens rättigheter kan tydliggöras i lagen.
• bättre rutiner för uppföljning och tillsyn av vården.
• hur patienter ska kunna utkräva sina rättigheter.

Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige

Marie Stéen, ledamot Funktionsrätt Sveriges styrelse

Länk till artikeln i Dagens Medicin