Debatt: Nog med tomma vallöften

Frågorna berör inte bara ett fåtal, som den massmediala rapporteringen och den politiska retoriken ofta låter påskina. Tvärtom berörs de allra flesta väljare. Minst en av fem har en egen funktionsnedsättning och långt fler påverkas som närstående, släkt och vänner, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige i Metro debatt idag.

Funktionsrätt Sveriges partianalys har fått stort genomslag, inte minst här i Metro. Den senaste veckan har kantats av dagliga utspel inom funktionshinderspolitiken och vi är de första att välkomna att riksdagspartierna vaknat till även om det sker i elfte timmen.

Trots att några ser sig som vinnare i vår värdering, är inget parti riktigt bra på funktionshinderpolitik. Det är över tio år sedan Sverige undertecknade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Alla partier håller med om att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till delaktighet i samhället som andra, men det saknas skarpa förslag i rätt riktning.

Våra frågor berör inte bara ett fåtal, som den massmediala rapporteringen och den politiska retoriken ofta låter påskina. Tvärtom berörs de allra flesta väljare. Drygt en av fem har en egen funktionsnedsättning och långt fler påverkas som närstående, släkt och vänner.

Många har påverkats av mandatperiodens nedskärningar inom LSS. Det handlar om allt fler familjer med barn som har omfattande funktionsnedsättningar, som inte får assistans och som därför enligt SVT:s nya granskning tvingas lämna sina barn på särskilda barnboenden. Om vuxna med funktionsnedsättning som inte längre kan leva självständiga liv på egna villkor. Om unga som står på tröskeln till vuxenlivet som tvingas bo kvar hemma, sluta arbeta eller tacka nej till utbildningsplatser. Solklara brott mot Funktionsrättskonventionen.

I svaren på vår valenkät kan vi se att vi har riksdagsmajoritet för att återupprätta LSS. Men S, Mp, M och C vill ändå inte lova att de som fått avslag eller förlorat sina insatser ska få rätt till omprövning. Det rimmar mycket illa, här behövs klarare besked.

Ersättningen har släpat efter i decennier och ligger på 10 000 kr i mån.
Detsamma gäller frågan om en höjning av ersättningsnivån för de drygt 300 000 personer som på grund av funktionsnedsättning aldrig kan arbeta. Ersättningen har släpat efter i decennier och ligger på 10 000 kr i mån. Inget parti vill på allvar adressera denna fattigdom och ge ett löfte om en höjning, än mindre i linje med löneutvecklingen som vi föreslår. Alliansen vill dra ned på ersättningen. S och Mp tycker att de bidragit till en förbättring – en marginell höjning på ett par hundra i månaden. V är det enda parti som är tydliga med att insatser behövs för att minska klyftan mellan dem som kan arbeta och dem som är långvarigt sjuka.

Det finns andra frågor där vi ställer oss undrande till partiernas ställningstaganden; exempelvis varför det saknas en gemensam vilja att utreda hur Funktionsrättskonventionen ska säkras i lag, på samma sätt som skett med Barnkonventionen.

Under valspurten ser vi därför fram emot fler skarpa förslag, som inte bara är tomma löften, utan som också speglas i budget och lagförslag.

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige