Debatt: ”Nya bostäder måste byggas för alla”

Idag skriver Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och DHR i Dagens Samhälle om behovet av att nya bostäder och bostadsområden redan från början utformas utifrån alla människors behov:

”Vi behöver bygga fler bostäder. Då behövs innovativa lösningar. Så långt är de flesta överens i debatten om framtidens bostäder.

Men hur säkerställer vi att nya bostäder och bostadsområden blir hållbara och uppfyller det viktigaste löftet i FN:s Agenda 2030, att ingen ska lämnas utanför?

En viktig pusselbit är att landets byggaktörer ser värdet av att införliva principen om universell utformning vid planeringen av nya bostadsprojekt.”

Länk till artikeln i Dagens Samhälle