Debatt: Öppna Hjälplinjen igen och rädda liv, ministern!

Varje år tar 1 500 människor sitt liv och minst 15 000 försöker. Trots det saknas i dag ett fungerande stöd till människor i kris och deras anhöriga som ges av legitimerad vårdpersonal. Nu är det hög tid att regeringen agerar. Därför startar vi idag, tillsammans med NSPH och Suicide Zero, ett  upprop med krav på att återupprätta en nationell hjälplinje som ett komplement till det stöd den ideella sektorn erbjuder. Debattartikeln nedan publiceras i Aftonbladet idag och en namninsamling startar.

Den 1 januari 2020 lades Hjälplinjen ner. Den gav stöd till människor i psykisk kris och bemannades av legitimerade psykologer. Året före inkom 30 000 samtal till Hjälplinjen, varav endast hälften kunde besvaras.

Trots det uppenbara behovet lades Hjälplinjen ner.  

Beslutet ledde till en våg av protester och debatterades i riksdagen. Socialutskottets dåvarande ordförande Acko Ankarberg Johansson, i dag sjukvårdsminister, var mycket kritisk och lyfte bland annat en nyttoutvärdering som visade att linjen gav tillbaka 17 gånger per investerad krona.

Utöver att rädda liv och minska enskilt lidande sparade Hjälplinjen även samhället pengar.

Debatten ledde till att Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta en ny hjälplinje för människor i kris. Förslaget presenterades för regeringen våren 2022.

Drygt ett år senare har fortfarande ingenting hänt.  

Regeringens har höga ambitioner kring området psykisk ohälsa och suicidprevention, som presenteras i Tidöavtalet. Vi saknar dock politisk vilja att få grundläggande stödfunktioner på plats.

I årets budget saknas alltjämt finansiering för en ny hjälplinje och Folkhälsomyndighetens förslag tycks inte ha lett till någon aktivitet på området.

Vi befarar nu att de uttalande ambitionerna bara varit tomma ord från regeringens sida. 

Läget är särskilt allvarligt mot bakgrund av de dramatiska förändringar som skett i vår omvärld.

Pandemin har redan slagit hårt mot utsatta grupper och de kraftigt ökande priserna och en stundande lågkonjunktur riskerar att driva upp den psykiska ohälsan och självmordstalen i landet. 

I frånvaron av en nationell stödlinje har i stället ett flertal ideella organisationer behövt utöka sin kapacitet. Dessa verksamheter, som ofta drivs av volontärer med medmänskligt engagemang som grund, gör ett livsviktigt arbete.

Men det räcker inte. Flera av dessa organisationer vittnar om ett allt högre tryck på sina stödlinjer. Det är därför mer angeläget än någonsin att den ideella sektorns arbete kompletteras med en nationell stödlinje med legitimerad personal.

Verksamheten ska kunna erbjuda akut stöd och kunna lotsa till rätt instans inom hälso- och sjukvården. En sådan hjälplinje skulle – tillsammans med den ideella sektorns förebyggande och stödjande arbete – rädda många liv varje år.

Vi tror att en majoritet av Sveriges befolkning instämmer i påståendet att människor som befinner sig i psykisk kris och som riskerar att skada sig själva måste få tillgång till hjälp. Det handlar om att rädda liv.

Därför startar vi i dag detta upprop där vi kräver att regeringen agerar och fattar beslut om att återupprätta en nationell hjälplinje.

Folkhälsomyndigheten har redan tagit fram ett förslag på hur detta ska ske.

Nu är det upp till regeringen att bevisa att de menar allvar när de säger att de ska prioritera arbetet med psykisk ohälsa och minska risken för självmord.  

Conny Allaskog, ordförande NSPH
Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero
Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

Debattartikeln i Aftonbladet

Namninsamlingen hos Miitt skifte