Debatt: ”Regeringen och SD stryper stödet för de svagaste på arbetsmarknaden”

Sverige behöver satsa på ett mänskligare arbetsliv.
Vi behöver ett arbetsliv som inkluderar fler men neddragningarna i regeringens budget för 2024 riskerar att få motsatt effekt.

Det skriver vi idag tillsammans med Handelsanställdas förbund och Akademikerförbundet SSR i en debattartikel i tidningen Arbetet.

Sammanfattning:

Sverige behöver ett mänskligare arbetsliv. Vi ser därför med oro på att regeringen i statens budget för 2024 gör neddragningar som slår hårt mot stora grupper på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitiken får neddragningar med långt över 2 miljarder. Regeringen skär kraftigt i arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stötta de med störst behov till arbete.

Arbetsförmedlingen som myndighet får också mindre resurser framöver. Det trots stora behov av utveckling exempelvis när de gäller stödet till arbetssökande med funktionsnedsättning.

Vi oroas också över att regeringen planerar att helt strypa stödet på totalt 25 miljoner kronor som finns för att fackförbund ska kunna yttra sig till Arbetsförmedlingen innan konkreta insatser beslutas. Syftet med yttrandena är att bidra till att säkerställa kvalitet, motverka missbruk och förhindra att människor far illa.

Att arbetsmarknadspolitiska insatser sker på arbetsplatser med kollektivavtalsliknande villkor och har god arbetsmiljö är också viktigt ur ett rättighetsperspektiv. Sverige har åtagit sig att följa FN:s Funktionsrättskonvention som betonar statens skyldighet att skydda rättigheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Regeringen fasar dessutom ut stödet till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader. Att ta bort stödet riskerar att ytterligare försämra förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer som redan idag möter stora utmaningar. Vi behöver ett arbetsliv som inkluderar fler men neddragningarna inom arbetsmarknadspolitiken riskerar att leda oss åt fel håll.

Läs hela debattartikeln i tidningen Arbetet