Debatt: Regeringens förslag riskerar att leda till en alltmer segregerad skola

Skolsystemet har länge haft stora utmaningar med att möta behoven hos elever med funktionsnedsättning. Nu ser vi med oro på regeringens förslag som riskerar att leda till en alltmer segregerad skola där allt fler elever exkluderas från den ordinarie skolan. Funktionsrätt Sverige skriver debatt tillsammans med 16 andra funktionsrättsorganisationer.

Läs hela artikeln i Uppsala Nya Tidning