De politiska partierna lyckas inte skapa trovärdighet i de centrala välfärdsfrågorna. En fungerande skola, vård och omsorg är avgörande för de flesta väljare. Hetsiga utspel och en polariserad debatt skapar inte förtroende för att politiken har lösningar på de problem som många upplever.

Tilliten till välfärden försvagas och skapar missnöje. De politiska partierna behöver rannsaka valresultatet och sig själva i ljuset av det.

Sverige är ett av världens rikaste länder. Statsfinanserna är goda och levnadsstandarden är hög. Vi befinner oss i en högkonjunktur med höga sysselsättningstal på arbetsmarknaden. Ändå finns det tydliga revor i välfärden.

Den som råkar ut för en allvarlig sjukdom och inte får vård i tid har svårt att glädjas åt Sveriges höga läkartäthet. Föräldrar som dagligen kämpar för en fungerande skolsituation åt sitt barn tröstas inte av förbättrade svenska PISA-resultat. De låga arbetslöshetstalen hjälper inte den som nekas sjukpenning eller sjukersättning men fortfarande är för sjuk för att jobba.

Familjer som tvingas gå ned i arbetstid eller helt sluta jobba för att någon i familjen fått sin personliga assistans indragen, lockas inte av en extra semestervecka.

Det finns flera exempel och för den som drabbas känns bristerna i välfärden djupa och hopplösa.

Den politiska debatten om välfärden är polariserad och verkligheten beskrivs i ytterligheter. Å ena sidan en undergångsbeskrivning som närmast målar upp en systemkollaps, å andra sidan en förnekande samhällsbeskrivning som framhäver Sveriges förträfflighet i jämförelse med omvärlden. Ingen av dessa ytterligheter beskriver verkligheten och ger inte heller trovärdighet åt förmågan att kunna lösa de faktiska problem som människor möter. Och faktum är att det fortfarande är välfärdens mest centrala områden, som vård, skola och omsorg, som oroar och skapar missnöje.

När tilltron till politikens förmåga att lösa utmaningarna minskar skapas en grogrund för populism och misstro som skadar sammanhållningen.

Blicken riktas mot kriminalitet, fusk och överutnyttjande inom välfärden. Detta ökar otryggheten och rädslan och skapar en situation där grupper ställs mot varandra.

När de politiska partierna nu ägnar sig åt att utvärdera valrörelsen vill vi uppmana till självrannsakan. Lyckades man adressera de grundläggande välfärdsfrågorna? Kunde de presentera trovärdiga lösningar? Och hur vill partierna gå vidare med en ansvarsfull politik som på riktigt gagnar Sverige?

De hundratusentals medlemmar som finns hos våra förbund är människor som i högre grad än många andra lever i nära kontakt med välfärdens tjänster.

Patienter med kroniska sjukdomar har en livslång relation till vården. Personer med andra funktionsnedsättningar är behöver ofta olika välfärdstjänster för att få livet att fungera. Föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar är dagligen tvungna att tackla en skola som inte fungerar.

Vi är partipolitiskt obundna och bidrar gärna med våra erfarenheter och synpunkter till alla som är intresserade av en konstruktiv dialog.

Börja lyssna på oss och andra civila folkrörelser som kan ge en bild av verkligheten som grundar sig i många människors erfarenhet. Sluta lyssna på självutnämnda experter och högljudda debattörer som i bästa fall representerar enstaka individuella erfarenheter och i värsta fall grundar sin världsbild på trollfabriker.

Sverige behöver en ansvarsfull politik och politiker som är lyhörda för verkliga människors behov – nu mer än någonsin.