Debatt: Säkerställ allas tillgång till rättvisa

Idag skriver vi i Altinget om behovet av reformer för att säkerställa allas tillgång till rättvisa.

Den som vill överklaga ett beslut från exempelvis Försäkringskassan får räkna med att stå ensam mot en starkare part och i diskrimineringsmål avskräcker rättegångskostnader den som anser sig ha diskriminerats.

Dagens rättshjälp och rättsskyddsförsäkringar fungerar inte tillräckligt effektivt för de som behöver juridiskt stöd allra mest.

Läs hela debattartikeln i Altinget