Debatt: Sjukvård får inte bli en plånboksfråga

Vi får allt oftare signaler om att kostnaderna för sjukvård börjar bli problematisk, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige, Håkan Hedman, Njurförbundet och Jimmie Trevett, RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa idag i Dagens Medicin.

Sjukvården är en så oerhört viktig samhällsfunktion att den inte får bli en plånboksfråga. Trots det får vi allt oftare signaler om att kostnaderna för sjukvård börjar bli problematisk.

Det har flera orsaker. En del av våra förbunds medlemmar är långtidssjukskrivna eller kommer aldrig att kunna arbeta och lever därför på sjukpenning eller sjukersättning – som inte alls stigit i takt med löneutvecklingen. Andra har sjukdomar som gör att man måste nå upp till flera högkostnadstak innan man omfattas av samhällets stöd.
“För att ha råd tvingas patienter ibland att välja ett sämre behandlingsalternativ”
Inte ens den med ordnad ekonomi har möjlighet att betala flera tusen kronor på sjukvård inom loppet av några månader. Men det är vad som förväntas om man behöver vård (högkostnadsskydd efter 1.100 kronor), läkemedel (högkostnadsskydd efter 2.250 kronor), tandvård (inget tak men samhällets andel av kostnaden ökar och efter 15.000 kronor betalar du bara 15 procent av kostnaderna) och hjälpmedel (1.000 till 2.000 kronor men det är bara ett fåtal landsting som har tak) samt sjukresor (högkostnadsskydd 1.000 till 2.000 kronor). Flera av dessa högkostnadstak kommer att höjas 2019, vilket innebär ökade kostnader för patienten.

Riktigt tufft är det för dem som dessutom behöver sjukhusvård, för här finns inget högkostnadsskydd. Samma sak gäller i nästan alla landsting för dem med psykisk ohälsa som blir inlagda för tvångsvård. Det är en mardröm för den som redan tidigare levde på marginalen.

Inte heller ingår avgifter för att betala på kredit eller för uteblivet besök i högkostnadsskyddet. Det senare drabbar specifikt personer som på grund av sin funktionsnedsättning har svårt att planera och strukturera sin tid. Och för dem som har flera barn med allergi, som går i skolor där läkarintyg krävs för specialkost, kan skolstarten bli tuff ekonomiskt för dessa ingår sällan i högkostnadsskyddet.

För att ha råd tvingas patienter ibland att välja ett sämre behandlingsalternativ. Ett sådant exempel är dialys, som tidigare fullt ut definierades som vård, men som numera i många landsting delas upp i vård och läkemedel – om den sker i hemmet. Den som inte har råd tvingas då att välja alternativet bloddialys på klinik. Då behöver man bara nå upp till ett högkostnadsskydd i vården. Problemet är att det är både sämre för patienten och dyrare för vården.

Värst är det dock för dem som helt ställs utan behandling. Det är en katastrof för den enskilde men också kostsamt för samhället. Om till exempel en person som fått en transplantation inte har råd med sina mediciner riskerar det transplanterade organet att stötas bort och man är tillbaka på ruta ett.

Att dela upp betalningen för läkemedel är visserligen möjligt, men inte för den som sedan tidigare har en betalningsanmärkning.

Vi känner en stigande oro för att patienter med allvarliga sjukdomar eller långvarig psykisk ohälsa inte har råd att ta del av vården. Det är inte hållbart att människor inte kan behandla sin sjukdom, skaffa de hjälpmedel man behöver och i värsta fall riskerar att dö på grund av bristande ekonomi. Inte minst när den bristande ekonomin beror på samhällets oförmåga att ge en ekonomisk grundstomme till dem som behöver det allra mest.

Bakgrund

Tandvårdsersättningen skyddar dig mot höga kostnader. Du får 50 procent rabatt på kostnader över 3.000 kronor och 85 procent rabatt på kostnader över 15.000 beräknat på referenspris.

Läkemedel: 2.250 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än 1.100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader.

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte för följande:

  • vaccinationer
  • intyg och hälsoundersökningar
  • förebyggande åtgärder
  • ett uteblivet besök
  • kostnader för kopior av din journal.
  • Högkostnadsskyddet gäller oftast inte heller för de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus. Det brukar inte heller gälla för de expeditionsavgifter som tas ut om du betalar på kredit eller får fakturan hemskickad.

Observera att avgift för uteblivet besök eller sen avbokning inte är högkostnadsgrundande.

Artikeln i Dagens Medicin