Debatt: Smittskyddspenning krävs för riskgrupper

Regeringen måste agera för att införa smittskyddspenning och närståendepenning för att underlätta den akuta situationen för personer i riskgrupper och närstående. Det skriver Elisabeth Wallenius i SvD.

Många personer som själva riskerar att drabbas av livshotande symtom vid insjuknande i covid -19, eller har anhöriga som tillhör en riskgrupp, tvingas att välja mellan att stanna hemma från arbetet och äventyra sin privatekonomi, eller riskera sin egen och sina näras hälsa. Regeringen måste nu omedelbart ta sitt ansvar och agera för att införa smittskyddspenning och närståendepenning för att underlätta den akuta situationen även för dessa grupper.

Alla kurvor pekar nu åt fel håll; fler personer smittas av corona, fler personer insjuknar i covid-19 och alltfler dör. Allt skarpare uppmanas vi att alla ta vårt ansvar för att minska smittspridningen och därmed skydda de äldre i samhället – de som utgör den största riskgruppen att drabbas av svåra, ibland dödliga symtom vid covid-19.  Men både Folkhälsomyndigheten och regeringen glömmer att påminna om att riskgrupper finns i alla åldrar.

Funktionsrätt Sverige är en samverkansorganisation för 46 medlemsförbund, som tillsammans representerar 400 000 personer med funktionsnedsättning och/eller kroniska sjukdomstillstånd. Det handlar om personer med exempelvis autoimmuna sjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar, svåra allergier, cancer, neurologiska tillstånd, njursjukdomar, syndromtillstånd och flerfunktionsnedsättningar. Många av dessa sjukdom och tillstånd minskar förmågan att bemästra covid-19, utan att drabbas av livshotande svåra symtom och död.

Den senaste månaden visar att vår regering har förmågan att snabbt ta nödvändiga politiska beslut baserade på dagsaktuella situationer. Ansvariga myndigheter och hälso- och sjukvård har visat prov på imponerande handlingskraft, kreativitet och effektivitet för att försöka hantera den alltmer kaotiska situationen med många smittade, sjuka och döda.

På flera sätt har man också försökt minska de ekonomiska konsekvenserna av krisen och även underlätta för personer som insjuknat, genom att sänka krav på exempelvis läkarintyg för att få beviljad sjukpenning.

Men man har missat att inkludera en viktig grupp i dessa reformer; nämligen de har ett yrke som inte går att utföra på distans, och som behöver vara hemma från arbetet därför att de själva tillhör, eller har en nära anhörig som tillhör en riskgrupp som kan drabbas av livshotande symtom vid insjuknande i covid-19.

Vi har frågat våra förbund vilka utmaningar deras medlemmar ser som allra störst i den pågående krisen och det råder ingen tvekan om att det är oron för att smittas för egen del, eller för anhörig som är den största utmaningen. Många är föräldrar till barn med funktionsnedsättning och eller tillstånd som utgör en stor risk för svåra symtom, andra har en partner som tillhör en riskgrupp. På andra plats kommer oron för privatekonomin som en följd av utebliven lön och i värsta fall förlusten av anställning, när man väljer att stanna hemma från arbetet.

Många av de som inte kan arbeta hemifrån, upplever att de inte har något val, utan väljer trots risken för den egna hälsan, eller för den anhörigas, att gå till arbetet. Konsekvensen är förstås stark oro, och om det värsta skulle inträffa skuld och ånger över sitt eget agerande.

Vi har tidigare vädjat till regeringen att agera i denna fråga och vädjar igen. Situationen förvärras nu timme för timme och riskerna för smitta ökar lavinartat;

Agera snabbt för att se över regelverket för införandet av ersättningar i extremt utsatta situationer:

  • Inför smittskyddspenning för de som själva tillhör en riskgrupp och
  • Inför närståendepenning för de som lever med en person som tillhör en riskgrupp.

Detta för att med minskad oro för privatekonomin kunna stanna hemma och därmed skydda sig själv eller sina anhöriga från att bli sjuka. I förlängningen skulle effekten blir att färre personer kommer att kräva intensivvård och därmed belasta sjukvården och färre personer kommer att avlida.

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Artikeln i SvD