Debatt: Varning för AI som diskriminerar människor med funktionsnedsättning

Det börjar bli bråttom att reglera AI-baserade tjänster och hitta riktlinjer för hur vi ska dra nytta av tekniken och samtidigt skydda människor från risken att stängas ute. Det skriver Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, och Anna Felländer, vd och grundare anch.AI i en debattartikel i Altinget.

AI-tekniken kan användas för att skapa individuella lösningar som möter behoven hos de allra flesta i samhället. På så sätt kan AI bidra till ett hållbart samhälle där ingen lämnas utanför. Men i takt med den snabba utvecklingen av artificiell intelligens ökar också medvetenheten om att det behövs reglering som skyddar människor från risker för skada och diskriminering. Om vi inte tar hänsyn till alla användares varierande behov när vi utformar AI-lösningar riskerar vi att skapa design som exkluderar.

Vi vill nu se politiska åtgärder för att säkerställa att framtidens AI-lösningar bidrar till ökad jämlikhet istället för diskriminering. Våra uppmaningar till regeringen är att:

  • Satsa på forskning och utveckling som motverkar diskriminering inom digitalisering och AI.
  • Se till att användare med störst behov har förutsättningar att delta i forskning och utveckling för inkluderande AI-lösningar.
  • Skapa förutsättningar för enskilda som riskerar att diskrimineras att få ersättning om det uppstår skada.

Läs hela debattartikeln i Altinget