Debatt: Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? Det undrar Funktionsrätt Sverige tillsammans med åtta av våra medlemsförbund förbund som organiserar personer som riskerar att bli mycket allvarligt sjuka i covid-19.

Vi vet med säkerhet att skyddandet av riskgrupper är helt centralt i pandemibekämpningen, därtill hör att riskpersoners närmaste anhöriga inte får riskera att ta hem viruset.

Vi har sedan i mars påpekat behovet av ersättning till personer i riskgrupp och deras närstående. Tidigt fick vi signaler från våra medlemmar om personer som stannar hemma från jobbet utan ersättning för att skydda sig själva eller sina närstående. Många vittnesmål är desperata och beskriver en raserad privatekonomi, förlorade anställningar och dyra sms-lån för att klara situationen.

När regeringen nu äntligen tagit ett beslut, är beskedet till de som varit utan inkomst i flera månader, att någon ersättning inte kommer att betalas ut förrän i höst. Det är illa nog, men det blir värre. Den så kallade smittbärarpenningen som ska beviljas för närstående är ett hastverk som inte kommer att få någon effekt i skyddandet av riskgrupper. För att närstående ska få ersättning krävs att de både förvärvsarbetar och arbetar som personlig assistent till sina närstående eller får närståendebidrag för att de vårdar dem.

Den 17 april överlämnade Socialstyrelsen en rapport som gjorts på uppdrag av regeringen. I rapporten definieras de diagnosgrupper som riskerar ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19, och myndigheten bedömer att även närstående i samma hushåll som personer i riskgrupp bör avstå arbete utanför hemmet om arbetssituationen inte är smittsäker i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Den 21 april kom Folkhälsomyndigheten med ett internt uttalande till regeringen där det uttrycktes att ”anhöriga utan symtom inte behöver stanna hemma” Ett anmärkningsvärt uttalande eftersom det samtidigt utgått besöksförbud på alla äldreboenden.

Vi konstaterar att man i arbetet med ersättningarna varken låtit sig vägledas av Socialstyrelsens riskanalys eller av syftet att garantera en försörjning för de som riskerar att bli allvarligt sjuka vid covid-19. Inte heller har man låtit sig vägledas av Folkhälsomyndighetens uttalande.

Det finns inget givet samband mellan att tillhöra en riskgrupp och ha behov av personlig assistans. De flesta personer som tillhör en riskgrupp har inte personlig assistans. Vi undrar på vilka grunder denna avgränsning gjorts? Vi börjar söka svaren själva. När vi går tillbaka till Socialstyrelsens hemsida är den ursprungliga rapporten uppdaterad. Ingen information finns kvar om att närstående bör stanna hemma eller om själva uppdraget. Det finns heller ingen information om varför dessa viktiga upplysningar tagits bort.

Socialstyrelsens analys och rekommendation har under våren utgjort en vägledning för oss och för personer i riskgrupp och deras närstående, om hur de bör agera för att skydda sig själva och sina nära för allvarlig sjukdom. Om myndigheternas analys och slutsatser inte är aktuella för regeringen längre är det anmärkningsvärt att det inte har kommenterats eller offentliggjorts. Varför togs informationen bort från Socialstyrelsens rapport?

Att skydda alla personer som riskerar allvarlig sjukdomsutveckling är en samhällsangelägenhet. Det minsta vi kan begära är att viktig information och rekommendationer från våra myndigheter är samstämmiga och att vi kan förstå logiken bakom regeringens beslut som har en direkt inverkan på smittspridning, belastningen på sjukvården och fortsatt antal dödsfall. Vi förtjänar svar.

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Lise Lidbäck, Neuro

Inger Ros, Riksförbundet Hjärt-Lung

Håkan Hedman, Njurförbundet

Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundet

Marina Carlsson, Personskadeförbundet, RTP

Kjell Holm, Strokeförbundet

Johan Moström, Riksförbundet Cystisk fibros

Maria Montefusco, Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Debattartikeln i altinget.se