Den nya inriktningen saknar politisk hårdvaluta

Det saknas helt politisk hårdvaluta i den nya inriktningen för funktionshinderspolitiken, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige i en intervju på altinget.se.

Läs intervjun på altinget.se