EDF har presenterat sitt valmanifest

Den 11 februari presenterade EDF sitt manifest inför valet till EU inför Europaparlamentet. Evenemanget arrangerades i samarbete med Europaparlamentets Disability Intergroup och samlade en hel del ledamöter, alla av dem uttryckte sitt fulla stöd till de viktigaste prioriteringarna i manifestet.

”Framsteg har gjorts på lagstiftningsnivå, men på grund av den ekonomiska krisen, har den verkliga situationen för personer med funktionsnedsättning förvärrats. Vi behöver ett högljutt stöd av Europaparlamentets och alla kandidater/ledamöter under valkampanjen för att främja en drastisk förändring av politiken som innebär att de offentliga finanserna konsolidering inte sker på bekostnad av de grundläggande rättigheterna och den sociala sammanhållningen i EU och inte skapar mer utanförskap för dem som redan är uteslutna. Vi vill att personer med funktionshinder fullt ut ska delta i den demokratiska processen och att kunna njuta av sin rösträtt”, Underströk EDF ordförande Yannis Vardakastanis, under presentationen av EUF: s manifest.

Europeiskt handikappforum (EDF) är en europeisk paraplyorganisation som företräder 80 miljoner personer med funktionsnedsättningar i Europa.