Elisabeth Wallenius omvald som ordförande för Funktionsrätt Sverige

Under två dagar har Funktionsrätt Sverige hållit kongress i Haninge. Idag omvaldes Elisabeth Wallenius till ordförande för de kommande två åren. ”Det är ett viktigt och utmanande uppdrag att driva frågor om funktionsrätt i samhället. Därför känns det väldigt roligt att få fortsatt förtroende från våra medlemsförbund”, säger Elisabeth Wallenius.
Vi har också glädjen att välkomna tre nya medlemsförbund; Riksförbundet Balans, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB samt Neuroförbundet.

Styrelsen vald den 16 maj. Från vänster Lotta Håkansson, Jimmie Trevett (2:e vice ordf), Marina Carlsson, Veronica Magnusson Hallberg, Anders Gustafsson, Elisabeth Wallenius (ordförande), Maritha Sedvallsson och Marie Steen (1:e vice ordf)

Igår hade vi en öppen kongressdag som besöktes av drygt 60 intresserade åhörare. Socialminister Lena Hallengren öppnade kongressen och betonade vikten av samverkan mellan regeringen och funktionsrättsrörelsen. Under dagen samlade vi politiker, forskare, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle kring ämnen om rättigheter till hälsa, lärande, arbete, självbestämmande, inflytande och tillgång till effektiva rättsmedel.

Vid kongressmötet idag beslutades i övrigt bland annat om prioriteringar inför den kommande kongressperioden 2019-2021, där ett samlande fokusområde för organisationen kommer att vara jämlik hälsa.

Två nya ledamöter valdes också till styrelsen; Veronica Magnusson Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen samt Jimmie Trevett ordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, som också valdes till andre vice ordförande.

Kongressuttalande den 16 maj 2019