En statlig e-legitimation måste kunna användas av alla

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska få i uppdrag att utfärda en statlig e-legitimation på högsta säkerhetsnivå. E-legitimationen ska också ska vara tillgänglig och bidra till att minska det digitala utanförskapet.
Det föreslår en statlig utredning i ett delbetänkande och Funktionsrätt Sverige ställer sig bakom utredningens förslag.
– Men den statliga e-legitimationen behöver utformas utifrån principen om universell utformning, så att den redan från början är tillgänglig för så många som möjligt, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Idag är många personer med funktionsnedsättning utestängda från det digitala samhället, bland annat på grund av att de inte har tillgång till fungerande e-legitimation och därför inte kan handla på internet eller komma in i myndigheters e-tjänster.

Nu pågår en utredning som förhoppningsvis kan bidra till att lösa problemet. Det handlar om att staten ska ta fram en säker e-legitimation som också är tillgänglig.

Utredaren föreslår att lagen ska ändras så att offentliga aktörer måste ge alla en möjlighet att använda en statlig e-legitimation, men även andra statligt godkända alternativ. Det här är ett krav som Funktionsrätt Sverige har ställts sig bakom tidigare.

– Vi vill också utreda möjligheten att ställa krav på privata aktörer att tillhandahålla alla de statligt godkända e-legitimationerna. Tillgänglighetsdirektivet börjar gälla i Sverige i juni 2025. Om de nya kraven ska få verklig effekt behöver alla i samhället kunna identifiera sig på ett säkert och tillgängligt sätt, säger Nicklas Mårtensson

Funktionsrätt Sverige påpekar i sitt remissvar att personer med funktionsnedsättning behöver vara involverade i framtagandet av e-legitimationen. Den behöver testas av användare med en stor variation av behov. Funktionsrätt Sverige påpekar också i likhet med flera andra remissinstanser att det är mycket viktigt att e-legitimationen även fungerar för ställföreträdare som hjälper sin huvudman.

– Annars kommer många personer med funktionsnedsättning fortsatt att vara utestängda från det digitala samhället, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Utredningen kommer med sitt slutbetänkande i maj 2024 och den statliga e-legitimationen ska kunna användas från och med den 1 mars 2026.

Ett plastkort på en dator
Den statliga e-legitimationen blir ett plastkort som kan användas tillsammans med en dator, läsplatta eller mobil.