Förslag om europeisk tillgänglighetslag behöver vidgas

Just nu bereds förslaget till europeisk tillgänglighetslag i Europaparlamentet. I Sverige arbetar man under hösten med kommentarer till förslaget och Myndigheten för Delaktighet har uppdraget att analysera vad direktivet kommer att få för konsekvenser, bland annat för kostnader.

Direktivet handlar om universell utformning av ett fåtal nya digitala produkter och tjänster på mainstream marknaden. Handikappförbunden poängterar i en skrivelse till MFD och regeringen att det inte handlar om välfärdslösningar, utan om omställning till universell utformning av samhället. Förslaget behöver vidgas för att leda till en sådan omställning, vilken är en förutsättning för att nå FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030. Vi menar vidare att det i en konsekvensanalys inte bara kan rymmas en analys av de kostnader som lagen kommer att innebära , utan också av  vinster, bland annat i form av en vidgad marknad.

Skrivelse till de svenska Europaparlamentarikerna: Hjälp till att förstärka förslaget till en europeisk tillgänglighetslag