Förslag till tillgänglighetslag riskerar att urholkas

Detta brev skickades till svenska europaparlamentariker den 30 jan

Hjälp till att förstärka förslaget om europeisk tillgänglighetslag

Har du någonsin råkat ut för hinder när du ska boka biljett till en annan del av landet, eller ta dig till en adress i Europa med kollektivtrafik? Om du  har en funktionsnedsättning så kan det vara helt omöjligt. Flera av våra medlemsförbund vittnar om att människor väljer att stanna hemma istället för att resa och att det i praktiken är nästan omöjligt att veta vem som är ansvarig när något går fel.

Kraven på tillgänglighet riktar sig främst till digitala produkter och tjänster. Det har funnits internationella riktlinjer för webb sedan slutet på 90-talet, och därmed oerhört lång tid för industrin att frivilligt anamma tillgänglighet. I de länder som har varit föregångare när det gäller lagstiftning ser vi hur kostnaderna rasar när efterfrågan stiger. Lagstiftning och universell utformning som integreras i organisationer och i värdekedjan sänker kostnader. Det är en tydlig ambition med direktivförslaget och i EU:s mandat 473 till standardiseringsorganisationer där Sverige deltar aktivt. Handikappförbundens erfarenhet inom medie- och IT-området visar att tillgänglighet enligt principen universell utformning i första hand är en organisatorisk fråga och inte en kostnadsfråga.

Självklart måste produkter och tjänster som omfattas av direktivet finnas i ett sammanhang, till exempel hur och var en bankomat placeras, så att man kommer åt dem, annars gör de ingen nytta. EU-direktivet knyter ihop flera lagar som lyfter ATT man ska ställa krav i upphandling, mediedirektiv, regelverk för strukturfonder och så vidare och beskriver HUR det ska ske i ett sammanhang som berör olika aktörer. Ju tydligare regler, utan undantag, desto enklare.

EU-kommissionen anordnar en workshop 2-3 februari i Bryssel med erfarenheter från hur USA har arbetat med lagar som utgår från att alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, ska ha tillgång till offentliga platser, produkter och tjänster. Globalt skapas en marknad för universellt utformade mainstreamprodukter och tjänster genom koppling till Agenda 2030. Det är även en tillväxtfråga för Europa. Rådets ordförandeland Malta verkar stödja vår linje. Vi hoppas nu att Du tar dig tid och engagerar Dig i att förstärka direktivet i enlighet med bifogade förslag.

Med vänliga hälsningar

Stig Nyman

Ordförande

Vill du veta mer?

I april 2016 var Handikappförbunden medarrangör för ett seminarium om tillgänglighetslagen på Europahuset med bland andra  Åsa Regnér och Anna Maria Corazza Bildt. Filmer från  seminariet  del 1  del 2  och del 3 Kort version otextat på SVT play (22 april 2016)