Förslagen om hårdare regler i sjukförsäkringen riskerar drabba många människor hårt

Funktionsrätt Sverige är i ett remissvar starkt kritiska till förslag om hårdare regler i sjukförsäkringen.
– Om förslagen blir verklighet innebär det en återgång till ett regelverk som fick förödande konsekvenser för många människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar, säger Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige.

För två år sedan tillsatte regeringen en utredning för att utvärdera reformer som infördes i sjukförsäkringen under 2021 och 2022. I våras var utredningen klar och lämnade sina förslag till regeringen. Nu har Funktionsrätt Sverige lämnat remissvar på de förslag som utredningen presenterat.

Utredningsförslagen innebär en återgång till tidigare regler, med hårdare krav för att ha rätt till sjukpenning. Det gäller bland annat bedömningen av människors arbetsförmåga efter 180 sjukdagar.

– Med det förra regelverket kunde rehabiliteringar med goda utsikter avbrytas. Människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning utförsäkrades – med ödesdigra konsekvenser för individens hälsa och ekonomi. Vi kan inte gå tillbaka dit, säger Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Utredningen drar mycket långtgående slutsatser på ett bristfälligt underlag, under en kortare tid som präglats av Covid-19 pandemin. Funktionsrätt Sverige ifrågasätter utredarens påstående att de genomförda reformerna inte haft någon effekt på människors hälsa. Dessutom saknas en analys över hur kostnader från socialförsäkringen (som år 2022 var de lägsta på 40 år i förhållande till BNP) riskerar att vältras över på hälso- och sjukvård, socialtjänst och inte minst på anhöriga till personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Med den kompetensbrist som råder i många branscher kan det också bli en ren minusaffär för samhället att tvinga till exempel lärare, sjuksköterskor eller läkare att ta andra jobb i stället för att investera i några månaders ytterligare rehabilitering.

– Förslagen går tvärtemot vad som behövs för en fungerande sjukförsäkring. Att gå vidare med förslagen skulle med största sannolikhet öka antalet utförsäkringar och försämra människors rättssäkerhet. Vi vill påminna regeringen om den starka kritik som nyligen riktats mot Sverige från FN, där man särskilt uttryckte oro över risken för fattigdom bland personer med funktionsnedsättning, säger Nicklas Mårtensson.

Läs Funktionsrätt Sveriges remisssvar

Läs Funktionsrätt Sveriges id´éskrift ”En socialförsäkring utan trygghet – är det så det ska vara?” (2021)

Läs Försäkringskassans siffror och statistik om socialförsäkringen