Förvaltningsrätten avslår begäran om muntlig förhandling

Lekebergs kommun vill tvinga 41-årige Anders att flytta från sitt boende på Sanna gård trots att han själv vill bo kvar. Fallet har uppmärksammats både i lokalpress och riksmedia. Nu har Förvaltningsrätten i Karlstad fattat beslut om att avslå Anders begäran om muntlig förhandling. ”Detta är allvarligt. Förvaltningsrätten beaktar inte den enligt Europakonventionen skyddade rätten till en muntlig förhandling i tillräcklig utsträckning”, säger Andrea Bondesson, jurist hos Handikappförbunden.

Anders hade begärt en muntlig förhandling för att ett flertal expertvittnen ska kunna höras. Förvaltningsrätten anser att en muntlig förhandling ”är obehövlig”. Anders fall rör bland annat hans rätt till sin bostad och till sin egendom, vilka är civila rättigheter skyddade av Europakonventionen.

”Ett beslut om att medge muntlig förhandling i första instans ska var en huvudregel om inte exceptionella omständigheter föreligger. Att förvaltningsrätten ändå vägrar att medge muntlig förhandling är mycket anmärkningsvärt”, säger Stellan Gärde, som är juridiskt ombud.

Stiftelsen Sanna gård ligger i Lekebergs kommun och har ett boende för personer med autism och utvecklingsstörning. Sedan 14 års ålder har Anders, som har autism och svår utvecklingsstörning, tagit del av stiftelsens verksamhet. Han flyttade till gården när han var 21 år och har bott där sedan dess.

Handikappförbunden, Autism- och Aspergerförbundet, projektet Från snack till verkstad och det juridiska ombudet Stellan Gärde hjälper Anders att driva ärendet mot Lekebergs kommun vidare till Förvaltningsrätten.

Handikappförbunden anser att kommunen har agerat i strid med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning när de vill tvinga Anders att flytta. Enligt FN-konventionen har den enskilde rätt att välja var den vill bo och till det stöd som behövs för att kunna leva ett fullt ut delaktigt och inkluderat liv i samhället.

Har du frågor kontakta jurist Andrea Bondesson på telefon 070-77 90 714